Webprosjektet vi utvikler for Viking supply ships består av to delprosjekter som henger sammen, ny nettside tilpasset alle digitale flater og et charteringprogram der informasjon om skipenes seilingsprogram presenteres og rapporteres.
Project image

Websidene til Viking supply Ships er responsive slik at de tilpasses alle flater på en god måte. Designet er tilpasset deres profil og forretningsidé og speiler at VSS er en seriøs aktør i et globalt marked.

Vi jobber med

Service image

TA KONTAKT