Systemutvikling og integrasjon

I over 14 år har vi skreddersydd løsninger for mellomstore og store virksomheter innen både kommunal virksomhet og private bedrifter. Enten for å effektivisere interne arbeidsprosesser eller for å støtte salg og kundehåndtering. I de fleste slike prosjekter er integrasjon med andre systemer nødvendig.

Vi har erfaring med komplekse systemer for en lang rekke bruksområder – som for eksempel saksbehandling, medlemshåndtering, booking, logistikk og ordre og fakturering. Jo større kompleksitet, desto morsommere synes vi det er.

Fellesordningen for AFP, Larvik kommune, Infopad AS og Konsens AS er blant organisasjonene og bedriftene vi har skreddersydd løsninger for de siste årene.

Fokus på sikkerhet og ytelse
Flere av løsningene vi har laget benytter store databaser med millioner av rader. Dette stiller strenge krav, noe som passer oss bra; vi vet hvordan vi skal oppnå optimal sikkerhet og topptrimmet ytelse.

Vi har erfaring med pålogging via IDporten og single sign-on via Active directory.

Integrasjon
Integrasjon mot andre interne systemer og med løsninger fra andre aktører, er ofte en vesentlig del av våre utviklingsprosjekter. For eksempel har vi integrert løsninger mot aktører som Nets, Altinn, Skattedirektoratet, ulike regnskapsprogrammer og bransjespesifikke løsninger.

Integrasjoner for å tilby pålogging og autentisering via Facebook, Twitter og Google, har også blitt dagligdags.

.Net og web services
Vi utvikler primært i .Net, og integrasjoner foregår som oftest ved hjelp av web services. Men vi kan også benytte andre verktøy, både hyllevare og egenutviklede.

Web og mobil
I mange tilfeller har kundene våre behov for å koble sammen flere plattformer. Det kan for eksempel være en mobil-app, en nettside og et internt system som må utveksle data.
Se også våre tjenester innen webutvikling og mobilløsninger/app-er

Vil du vite mer?
Ta kontakt med oss, så tar vi en prat om hva vi kan gjøre for deg.

Andre tjenester

Utvalgte prosjekter

Project image

Gjennom årene har vi levert flere hundre nettsider. Her er utvalg av prosjekter og kunder.

Project image
VIKING SUPPLY SHIPS
Project image
KISTEFOS
Project image
CONSIDIUM CONSULTING

TA KONTAKT